Contractenrecht 2018-09-11T10:08:19+00:00

Contractenrecht

In het dagelijks leven sluiten we steeds contracten. Een huurcontract, een koopcontract, een online aankoop, zelfs een aankoop in een winkel is een contract tussen de winkelier en de klant. Gelukkig gaat dat meestal goed. Bij ingewikkelder contracten, zoals bijvoorbeeld een koopcontract voor een woonhuis of zakelijke overeenkomst, ontstaan er soms problemen die uit kunnen monden in gerechtelijke procedures. De ene partij wil dat de ander zijn verplichtingen nakomt en de ander vindt dat hij goede gronden heeft om niet na te komen. Of de ene partij wil de overeenkomst ontbinden en de ander vindt dat daar geen reden voor is. In die gevallen kunt u ons om advies vragen en als het nodig is gebruik maken van onze  ervaring in het procederen op dat gebied.

Ook voor de beoordeling vooraf van een door u te sluiten overeenkomst, kunt u bij ons terecht. René heeft in het bijzonder ervaring met het opstellen van een zogeheten vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst, waarin de partijen een einde maken aan een geschil. Zo’n overeenkomst moet natuurlijk nieuwe geschillen zo veel mogelijk zien te voorkomen. U wilt tenslotte juist niet (opnieuw) naar de rechter.

Bijstand van RTS Advocaten

mr. R.H.J. van Gulick is zeer ervaren in het contractenrecht. Wilt u hem uw vraag of zaak voorleggen? Neemt u dan contact op met RTS advocaten.