Erfrecht 2018-09-11T10:09:04+00:00

Erfrecht

Het erfrecht staat bekend als een ingewikkeld vakgebied.

Talloze vragen kunnen zich voordoen, zoals:

• Ik ben onterfd. Kan dat zomaar?
• Heb ik recht op een legitieme portie en hoe wordt dat berekend?
• Ik heb in het verleden schenkingen gekregen van mijn ouders. Moeten die verrekend worden met mijn kindsdeel?
• Wat is een legaat?
• Is het testament van de erflater wel geldig?
• Moet ik de nalatenschap, waarin ik erfgenaam ben, aanvaarden of verwerpen?
• Wat zijn mijn rechten als mijn ouders geen testament hebben gemaakt?
• Ik krijg geen enkele informatie van de executeur; wat nu?
• De erfgenamen zijn het niet eens over de verdeling van de nalatenschap. Hoe lossen we dat op?

Bij geschillen op het gebied van het erfrecht, spelen nagenoeg altijd emoties een grote rol, vanwege de onderlinge (familie-)verhoudingen tussen de betrokken partijen. Wij hebben daarom oog voor het feit dat niet in alle gevallen een gang naar de rechter de beste oplossing is. De rechter zal namelijk over het algemeen zakelijk moeten oordelen en kan meestal geen rekening houden met de emoties van de partijen. Daarnaast kan procederen kostbaar en tijdrovend zijn.

RTS Advocaten zal daarom, met uw instemming, in kwesties die zich daarvoor lenen, zeker proberen om met de tegenpartij(en) tot een minnelijke regeling te komen.

Vanzelfsprekend weten we de weg naar de rechter te vinden, in die gevallen, waarin dat nodig is.

Bijstand van RTS Advocaten

mr. R.H.J. van Gulick is degene die zich binnen RTS Advocaten bezig houdt met erfrecht. Wilt u hem uw vraag of zaak voorleggen? Bel of mail dan even.