Mediation

Steeds meer stellen die uit elkaar gaan, verkiezen mediation boven het voeren van een veelal langdurige en kostbare gerechtelijke procedure.
Bij mediation hebben partijen het doel om samen tot lange termijn afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding of beëindigde samenleving.

De advocaat-mediator is een neutrale en onpartijdige derde die partijen begeleidt in het proces. Alle onderwerpen die voor partijen van belang zijn, komen tijdens de mediation aan de orde, zoals zaken omtrent de kinderen maar ook onderwerpen als alimentatie en verdelingskwesties.

Wanneer partijen overeenstemming bereiken, dan worden de afspraken door de mediator opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als er minderjarige kinderen zijn, zal de mediator ook een ouderschapsplan opstellen. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden door de mediator ter bekrachtiging aan de rechtbank toegezonden. De rechtbank geeft een beschikking af zonder dat er een zitting hoeft plaats te vinden. Dit scheelt veel tijd. Bovendien is de kans dat er een hoger beroep volgt zeer klein.

RTS Advocaten biedt mediation

mr. T.J.E. op de Weegh is als scheidingsadvocaat en -mediator verbonden aan de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators). Heeft u vragen over mediation of wenst u een vrijblijvend gesprek aan te vragen? Bel of stuur een mail!